ขนส่งโคราชร่วมโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน”

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย​ มัฆวิมาลย์​ ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน " เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายวิเชียร จันทรโทัย ​ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี