ขนส่งโคราช...ร่วมงานจัดการสัญจรเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางบก

   ด้วยวันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาโดยกลุ่มวิชาการขนส่งได้ร่วมงานจัดการสัญจรเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางบก ณ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ โดยร่วมสนทนา ตอบกลับคำถาม และอธิบายบริบทโดยทั่วไปของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา