ติดต่อสอบถาม

  ชื่อ-นามสกุล
  
  อีเมล
  
  โทรศัพท์
  
  ข้อความ
  
     


สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1
    
ตั้งอยู่เลขที่ 733 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ฝ่ายทะเบียนรถ งานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-2777 , 0-4424-3224 และ 0-4424-2020 โทรสาร 0-4424-3055
 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 
    
ตั้งอยู่ที่ ถนนสุรนารายณ์ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 
ห้องทำงานขนส่งจังหวัด 
ฝ่ายวิชาการขนส่ง 
ฝ่ายทะเบียนรถ งานทะเบียนรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก 
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ  
งานบริหารทั่วไป 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4437-1234 , 0-4437-1168 และ 0-4437-1332 โทรสาร 0-4437-1663
 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปากช่อง 
   
ตั้งอยู่ที่ 9 หมู่ที่ 19 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4431-3160 และ 0-4431-4862
 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอบัวใหญ่ 
    
ตั้งอยู่ที่ 19/1 ถนนเทศบาล ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120  
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4446-1194 และ 0-4446-1294
 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอสีคิ้ว 
   
ตั้งอยู่ที่ 333 หมู่ที่ 3 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4441-1752 และ 0-4447-7270
 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอโชคชัย 
   
ตั้งอยู่ที่ 378 หมู่ที่ 10 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4449-1454 และ 0-4449-1222
 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอพิมาย 

ตั้งอยู่ที่ 582 หมู่ที่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4447-1388 และ 0-4447-1767
 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปักธงชัย 

ตั้งอยู่ที่ 151/68 หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4445-2142
 
 
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด 

ตั้งอยู่ที่ 619/39-40 หมู่ที่ 2 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4420-4880 โทรสาร 0-4420-4881
 
 
   
 
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 
   
ตั้งอยู่ที่ ถนนบุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4424-2899 และ 0-4426-8899
 
 
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 (เอกชน) 
   
ตั้งอยู่ที่ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4425-6006 ถึง 0-4425-6009 และ 0-4429-5271
 
 
 
 
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา อำเภอโชคชัย 
    
ตั้งอยู่ที่ 1 หมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4420-2364
 
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา อำเภอพิมาย (เอกชน)
    
ตั้งอยู่ที่ 78 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4448-1077