ฝ่ายทะเบียนรถ

       มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการด้านทะเบียน และจัดเก็บภาษีรถการเปลี่ยนประเภทรถ การโอนกรรมสิทธิ์รถ และการย้ายรถเข้า- ออก ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์

      เจ้าพนักงานขนส่ง ระดับอาวุโส จำนวน 35 จังหวัด ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ มีหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ทั้งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เกี่ยวกับการจดทะเบียนรถ การต่ออายุทะเบียนและเสียภาษีรถประจำปี การโอนกรรมสิทธิ์รถ การเปลี่ยนประเภทรถ การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนรถ การอายัด ยกเลิก หรือเพิกถอนการจดทะเบียนรถ การย้ายรถเข้ามาจากจังหวัดอื่น การย้ายรถไปใช้งานต่างจังหวัด งานด้านวิทยุสื่อสาร รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ พิจารณาแก้ไขปัญหาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนและภาษีรถของสำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานดังกล่าวเป็นงานที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความยุ่งยากเป็นพิเศษ ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสูงมาก จึงเห็นควรกำหนดเป็นตำแหน่งระดับอาวุโส

      เจ้าพนักงานขนส่ง ระดับชำนาญงาน จำนวน 40 จังหวัด ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ มีหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยรับผิดชอบการดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ทั้งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เกี่ยวกับการจดทะเบียนรถ การต่ออายุทะเบียนและเสียภาษีรถประจำปี การโอนกรรมสิทธิ์รถ การเปลี่ยนประเภทรถ การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนรถ การอายัด ยกเลิก หรือเพิกถอนการจดทะเบียนรถ การย้ายรถเข้ามาจากจังหวัดอื่น การย้ายรถไปใช้งานต่างจังหวัด งานด้านวิทยุสื่อสาร รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ พิจารณาแก้ไขปัญหาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนและภาษีรถของสำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา และงานอื่นที่รับมอบหมาย ลักษณะงานดังกล่าวเป็นงานที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความยุ่งยากมาก ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสูง จึงเห็นควรกำหนดเป็นตำแหน่งระดับชำนาญงาน

      เจ้าพนักงานขนส่ง ระดับชำนาญงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้ คำปรึกษา แนะนำ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ โดยรับผิดชอบการจดทะเบียนรถ การต่ออายุทะเบียนและเสียภาษีรถประจำปี การโอนกรรมสิทธิ์รถ การเปลี่ยนประเภทรถ การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียนรถ การอายัด ยกเลิก หรือเพิกถอนการจดทะเบียนรถ การย้ายรถเข้ามาจากจังหวัดอื่น การย้ายรถไปใช้งานต่างจังหวัด ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นที่รับมอบหมาย ลักษณะงานดังกล่าวเป็นงานที่มีคุณภาพและปริมาณงานสูง มีความยุ่งยากมาก ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสูง จึงเห็นควรกำหนดเป็นตำแหน่งระดับชำนาญงาน

      เจ้าพนักงานขนส่ง ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับคำขอ ตรวจสอบเอกสาร ทำบันทึกส่งรถไปตรวจสอบหรือตรวจสภาพ คำนวณภาษีรถ ออกใบสั่งให้ไปชำระเงิน บันทึกและจัดทำเอกสารในการจดทะเบียน การต่ออายุทะเบียน การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ หรือการขอแก้ไขรายการทางทะเบียนรถ ออกใบแทนหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และงานอื่นที่รับมอบหมาย ลักษณะงานดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานเบื้องต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรกำหนดเป็นตำแหน่งระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน

 

 

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์