ฝ่ายตรวจสภาพรถ

       มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบรถ การตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ การอนุญาต และกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถเอกชน การให้ความเห็นชอบผู้ตรวจ ติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์รถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

      นายช่างตรวจสภาพรถ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ มีหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบรถ ตรวจสภาพรถ และพิจารณาตัดสินหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พิจารณาคำขอตรวจสภาพรถนอกสถานที่หรือนอกเวลาราชการ ควบคุมดูแลสถานที่และเครื่องมือตรวจสภาพรถ รวมทั้งต้องประเมินราคารถเพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีอากรจากการโอนกรรมสิทธิ์รถ ดำเนินการด้านสถานตรวจสภาพรถเอกชน การขอเป็นผู้ตรวจ ติดตั้งส่วนควบและอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำพิจารณาแก้ไขปัญหา ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานตรวจสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานดังกล่าวเป็นงานที่มีคุณภาพและปริมาณงานสูง มีความยุ่งยากมาก ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสูง จึงเห็นควรกำหนดเป็นตำแหน่งระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน

      นายช่างตรวจสภาพรถระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบรถ ตรวจสภาพรถ และพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนลักษณะรถ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถหรือส่วนควบของรถ ตรวจสอบหรือตรวจพิสูจน์เบื้องต้นเกี่ยวกับความถูกต้องของรถในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลขตัวรถหรือเลขเครื่องยนต์ พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ พิจารณาคำขอตรวจสภาพรถนอกสถานที่หรือนอกเวลาราชการ จัดทำประวัติและรายงานสถิติการตรวจสภาพรถ ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจสภาพรถ รวมทั้งต้องประเมินราคารถเพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีอากรจากการโอนกรรมสิทธิ์รถ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานเบื้องต้นที่ค่อนข้างยาก ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อให้การตรวจสภาพรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจสภาพรถเป็นไปโดยถูกต้องและถูกวิธี จึงเห็นควรกำหนดเป็นตำแหน่งระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน

 

 

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์