แผนบริหารความต่อเนื่อง(สขจ.นม)

แผนบริหารความต่อเนื่อง(ฺBusiness Continiuty Plan:BCP) ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เอกสารแนบ
ลำดับ
รายการไฟล์
ชื่อไฟล์
จำนวน
1
แผนบริหารความต่อเนื่อง(ฺBusiness Continiuty Plan:BCP) ของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2 ครั้ง