ข้อมูลข่าวสารมาตรา ๙(๑)

 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความขัดแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ
ลำดับ
รายการไฟล์
ชื่อไฟล์
จำนวน
1
แนวทางการพิจารณาคำขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนเหลือจากการเวนคืน
108 ครั้ง
2
แจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
106 ครั้ง
3
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายที่ สค.137/56
105 ครั้ง
4
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายที่ สค.145/56
106 ครั้ง
5
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายที่ สค.161/56
105 ครั้ง
6
คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายที่ สค.164/56
105 ครั้ง
7
การดำเนินการตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
107 ครั้ง
8
การดำเนินการตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกด้วยการดำเนินเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ การอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2547
107 ครั้ง
9
การดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถผ่านระบบสารสนเทศ
106 ครั้ง
10
ซักซ้อมการปฎิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางกบ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีและเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาตระยะเวลาในการใช้รถ และครื่องหมายแสดงการใช้รถที่นำเข้ามาในอาณาจักเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวหรือการอื่นใดที่มีความจำเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ. 2559
106 ครั้ง
11
การนำรถที่จดทะเบียนต่างประเทศมาใช้ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
105 ครั้ง
12
ข้อมูลความตกลง (MOU) ที่กรมการขนส่งทางบกลงนามกับหน่วยงาน/องค์กร
105 ครั้ง
13
แนวทางการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร
105 ครั้ง
14
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ แลเงื่อนไขการผ่อนผันการงดรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคค พ.ศ. 2558
105 ครั้ง
15
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนการดำเนินการลดวันอบรมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
105 ครั้ง
16
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับตามคำสั่งผู้ตรวจการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
106 ครั้ง
17
แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการอายัดและการยกเลิกการอายัด การดำเนินการทางทะเบียนการงดหรือการยกเลิกการงดรับชำระภาษีรถ
105 ครั้ง
18
นำส่งระเบียบและประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร
106 ครั้ง
19
การดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถโดยผลของกฎหมาย
106 ครั้ง
20
ซักซ้อมแนวทางการมอบอำนาจ ให้สถาบันการศึกษาของรัฐดำเนินการจัดอบรมภาคทฤษฎี
105 ครั้ง
21
การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
107 ครั้ง
22
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
106 ครั้ง
23
ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายกิจการอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลาง พ.ศ. 2557
109 ครั้ง
24
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2555
106 ครั้ง
25
กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. 2554
106 ครั้ง

 

 

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์