ข้อมูลข่าวสารมาตรา ๙(๕)

แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ
เอกสารแนบ
ลำดับ
รายการไฟล์
ชื่อไฟล์
จำนวน
1
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าการการจราจรทางบก
106 ครั้ง
2
มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ
109 ครั้ง
3
กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
110 ครั้ง
4
กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอนทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2560
113 ครั้ง
5
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2559
110 ครั้ง
6
การกำหนดสถานที่รอรับคนโดยสารและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559
109 ครั้ง
7
เปิดรับแจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่รอรับคนโดยสาร(ที่ตั้งวิน)ขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ และให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะมารายงานตัวเพื่อคงสิทธิ์การเป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
111 ครั้ง
8
มาตรการให้อำนาจกำหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
108 ครั้ง
9
กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ
134 ครั้ง
10
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทรถและวงเงินที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หรือเจ้าของรถต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมจากฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
108 ครั้ง
11
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามประกาศการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
105 ครั้ง
12
มอบอำนาจเปรียบเทียบและแจ้งความร้องทุกข์ในคดีความผิดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
106 ครั้ง
13
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาต การอนุญาตและระยะเวลาในการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบ พ.ศ. 2560
106 ครั้ง
14
กำหนดแบบสมุดประจำรถ พ.ศ. 2560
105 ครั้ง
15
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อในท้องที่กรุงเทพมหานครเป็นการเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
107 ครั้ง
16
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบและขนาดของรถ
113 ครั้ง
17
พระราชบัญญัติการขนส่งทางกบ (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2557 (ยกเว้นการอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลและยกเว้นภาษีประจำปีให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
108 ครั้ง
18
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557
108 ครั้ง
19
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติจราจรทางกบ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2557
106 ครั้ง
20
กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิดเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิดเจ็ดคนที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
107 ครั้ง

 

 

ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์