ถ้าใบขบขี่ชั่วคราว จะเปลี่ยนเป็นส่วนบุคคล 5 ปี จะต้องทำอย่างไรบ้าง