- วิธีการลงทะเบียนสมัครการใช้บริการ M-flow ผ่านแอปพลิเคชั่น