รู้จักเรา
นโยบายองค์กร
นวัตกรรม
มาตรฐานงาน
อำนาจหน้าที่
สาระน่ารู้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานผลการดำเนินงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานมากเพียงใด
ประทับใจ
พอใจ
เฉยๆ
ไม่ประทับใจ

คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

จากวันที่ 21 มิ.ย. 2549


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
27 มี.ค. 2566


 
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับจองคิวผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ผ่านระบบอินเตอร์เนท ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป     
   
   20-12-2022 15:11:37
   
   20-12-2022 15:04:28
   
   28-01-2022 13:54:27
   
   29-03-2021 14:14:16
   
   29-03-2021 14:12:59
รถใหม่ป้ายแดง วันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566จดทะเบียนไปถึงหมายเลข...
งย-4451 นครราชสีมา
นง-6922 นครราชสีมา
ยบ-9064 นครราชสีมา
2กฬ-3970 นครราชสีมา

   รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
   ไม่เกิน 7 คน(รย.1)   
   เช่นรถเก๋ง,รถกระบะ
   4 ประตู
   รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
   เกิน7 คน (รย.2)   
   เช่น รถตู้,รถแวน
รถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล (รย.3) เช่น รถกระบะ

รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12)

 
รายงานสรุปผลแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)ประกาศคณะกรรมการประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะสำหรับการให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 01-12-2023
 
รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติรถยนต์
วันที่ 12-24-2022
 
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
วันที่ 12-24-2022
 
ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตัวอักษรประจำหมวด และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน
วันที่ 12-24-2022

วิธีการลงทะเบียนสมัครการใช้บริการ M-flow ผ่านแอปพลิเคชั่น

ขั้นตอนการอบรมการต่ออายุใบอนุญาตขับรถออนไลน์

การซ้อมแผนอัคคีภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2

คู่มือโดยสารรถสาธารณะเพื่อความปลอดภัย

คู่มือโดยสารรถสาธารณะเพื่อความปลอดภัย

หัวข้อ ตอบ อ่าน
จองเลขทะเบียนใหม่ผ่านเว็ปไซต์ ()
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 15:58:53 โดย (dlt)
1 93
จองทะเบียน ()
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 15:57:25 โดย (dlt)
4 820
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (ร.ย 1) เช่น รถเก่๋ง, รถกระบะ 4 ประตู จดทะเบียนถึงเลขไหนแล้วครับ ()
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08:27:26 โดย ()
0 39
เลขทะเบียนรถกระบะ4ประตู ()
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 16:04:13 โดย ()
2 203
สอบถามหมวดอักษร ()
กระทู้ล่าสุด: วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 11:36:48 โดย ()
0 91

 
 
 
 
 
ประมูลเลขทะเบียนรถ
 
 
 
 

แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)ประกาศคณะกรรมการประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะสำหรับการให้บริการผ่านแอปพลิเคชั่นในเขตจังหวัดนครราขสีมา พ.ศ....