สถิติการประมูลเลขทะเบียนรถสวยของจังหวัดนครราชสีมา

ครั้งที่ 27 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2565
ครั้งที่ 26 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2565
ครั้งที่ 25 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2564
ครั้งที่ 24 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2563
ครั้งที่ 23 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2563
ครั้งที่ 22 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2562
ครั้งที่ 21 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2562
ครั้งที่ 20 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2561
ครั้งที่ 19 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2561
ครั้งที่ 18 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2560
ครั้งที่ 17 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2560
ครั้งที่ 16 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2559
ครั้งที่ 15 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2559
ครั้งที่ 14 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2558
ครั้งที่ 13 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2558
ครั้งที่ 12 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2557
ครั้งที่ 10 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2556
ครั้งที่ 9 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2555
ครั้งที่ 8 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ปี 2565
ครั้งที่ 8 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2554
ครั้งที่ 7 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ปี 2563
ครั้งที่ 7 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2554
ครั้งที่ 6 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2553
ครั้งที่ 6 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ปี 2562
ครั้งที่ 5 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2551
ครั้งที่ 5 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ปี 2562
ครั้งที่ 4 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ปี 2561
ครั้งที่ 4 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2551
ครั้งที่ 3 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2549
ครั้งที่ 3 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ปี 2560
ครั้งที่ 2 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ปี 2559
ครั้งที่ 2 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2549
ครั้งที่ 1 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2547
ครั้งที่ 1 การประมูลเลขทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ปี 2558