สถิติจำนวนรถจดทะเบียนใหม่และจดทะเบียนสะสม
สถิติใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
สถิติการดำเนินการด้านประกอบการขนส่ง
สถิติการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยรถยนต์